Sharp Women face logo with text (trsp, blue, 1200x1200x150dpi)

Träffar 2024

 Samtliga nätverksträffar är på kvällar mellan 18:00-21:00. Power Luncher är på dagtid och eftermiddagen.

Träffar 2024