Sharp Women face logo with text (trsp, blue, 1200x1200x150dpi)

Tjänster

Tjänster från Sharp Women Network

Sharp Women Network är mer än de uppskattade luncherna och nätverksträffarna. Ditt företag kan även engagera Lillemor Wallenius i sammanhang där ni själva har behov. Så förutom att driva två kvinnliga nätverk erbjuds konsultuppdrag inom marknadsföring, projektledning, föreläsande och skapa event.

 

Nätverka som ett proffs

I detta erbjudande ingår föreläsning och workshop relaterat till hur ni blir bättre nätverkare som hjälper andra. Det kan tyckas att nätverkande inte är en konst, utan något man bara gör. Men framgångsrikt nätverkande är så mycket mer. Precis som i många andra situationer måste man förbereda sig och noggrant välja ut sina nätverksplatser för att uppnå målen med nätverkandet.

Om du nätverkar på rätt sätt så kommer du få den hjälp du behöver för att bli framgångsrik.

Sociala medier för nystartade företag

Nära nog alla använder sociala medier på ett eller annat sätt idag. Det går inte att värja sig från det faktum att det är en oerhört viktig del av allt ifrån nyhetsförmedling till marknadsföring.

I det här erbjudandet ingår föreläsning och workshop kopplat till hur det går till att skapa sin framgångsrika strategi för sociala medier vid nystartade företag. Om ert företag sedan vill köpa till stöd i form av påföljande coachning eller genomförande så går det med.

Projektledning

Lillemor Wallenius har många års erfarenhet av att arrangera vitt skilda evenemang. Som den strukturerade och erfarna projektledare hon är så blir hon en framgångsfaktor för ert företags lyckade event.

Här kan ni välja hur stort åtagande ni behöver. Oavsett era behov så har Lillemor förmågan. Projektledning av event från idé till genomförande. Allt ifrån den lilla träffen till en stor kick off. Med Lillemors stora nätverk av kunnigt folk inom området för event så kan hon bjuda in olika externa aktörer som kompletterar ert egna kunnande.

Moderator

För att föreläsningar, seminarium och andra typer av event skall bli lyckade krävs det ofta att det finns en moderator som håller ihop det hela och ser till att exempelvis en paneldebatt blir lyckad.

Här handlar de tom att exempelvis guida möten, driva en workshop, hålla i nätverksträffar och koordinera andra typer av event.

Konsultuppdrag

Lillemor tar gärna konsultuppdrag inom marknadsföring eller ett jobb som interimschef. Hon har en gedigen och dokumenterad god erfarenhet av att leda team till framgång. Såväl korta som långa uppdrag är välkomna. Med sin breda bakgrund från olika branscher har hon lärt sig vikten av att snabbt kunna sätta sig in i uppdragsgivarens verksamhet och behov.

Kontakta oss på info@sharpwomen.se om du vill diskutera ett upplägg som passar era behov.

Tjänster