Sharp Women face logo with text (trsp, blue, 1200x1200x150dpi)

Shoka Åhrman

Shoka Åhrman, nationalekonom och författare talar vanligtvis om ämnet ”Hur du ökar dina möjligheter till att genom mer medveten ekonomi ta makten över ditt liv med fokus på beteendeekonomi och börspsykologi”. Är aktuell med boken ”Så blir du rik i den digitala ekonomin” där hon även skriver om den nya digitala ekonomin.