Sharp Women face logo with text (trsp, blue, 1200x1200x150dpi)
emelie

Öka produktivitet, kvalitet och välmående med enkla medel

Emelie Renholm är i sin akademiska bakgrund civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har sin yrkesmässiga erfarenhet från Management Consulting på Boston Consulting Group i Stockholm samt i eget bolag, samt VD-och styrelseuppdrag. Emelie har utifrån sina samlade erfarenheter, utvecklat metoder som anpassar teoretiska och avancerade modeller till mer pragmatiska arbetssätt för mindre bolag. Emelies fokusområde har på senare tid blivit produktivitet och välmående, för såväl individ som organisation, och hon har utvecklat verktyg och arbetssätt som skapar förutsättningar för utveckling, måluppfyllelse och inte minst – välmående.

 

Många känner igen frustrationen som uppstår när vi gör en massa saker men inte når våra mål – en känsla av att tiden inte räcker till. Stressen som skapas av utebliven måluppfyllelse trots hårda ansträngningar, kan leda till en negativ spiral med sämre resultat och psykisk ohälsa. I Emelies föreläsning lär vi oss mer om hur hjärnan fungerar och hur vi kan använda kunskaper från hjärnforskningen för att designa ett liv som gör oss produktiva, högpresenterande, glada och friska. Vi får tillgång till verktyg som är enkla att applicera och snabbt ger effekt i både resultat och välmående.  

 

Träffen är den 6 okt kl 18:00-21:00 och är  på Hotel Bellora, Kungsportsavenyn 6.

Dela detta med dina vänner!

6 oktober – Öka produktivitet