Sharp Women face logo with text (trsp, blue, 1200x1200x150dpi)

Här gör du din anmälan till utbildningen. 

Notera att anmälningsavgiften skall vara betald innan utbildningstillfället.  (Vi måste vara minimum 10 st deltagare för att utbildningen skall genomföras)

Anmälningsformulär för att boka utbildning med oss